Mustafa Sak 'Sanayİ Yatırımı ve Cesaret'

Ülkemizde sanayi yatırımı artmalı, arttırılmalı. Ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve istihdam için bu çok önemli.Doğa, iklim, siyasi, sağlık olayları gibi olumsuzluklardan sanayi ve tarım daha az ve geç etkilenir. Hizmet sektörü gibi değildir. Biz de ülkemizde sanayinin gelişmesi için araştırma ve yatırımlarımızı geliştirmek için çabalıyoruz. Bu aşamalarda devletimizin bürokraside kolaylık sağlamasını bekliyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir bir istihdam, sanayi yatırımlarının artmasıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Fabrika kuran fabrikalara ihtiyacımız var.

Günümüz sanayi tesisleri artık çevreyi temiz tutabilecek donanımlara sahiptir. Yani çevreci bir sanayi mümkündür. Türkiye'mizi kirletmeden halkımızı zehirlemeden ve teknolojiyle geliştirilmiş sanayi gelişir. Bu sayede illerimiz dolayısıyla ülkemiz hızla kalkınacaktır.

Yurt dışından gelen hammaddelerin fiyatlarında yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu artışlar, ilave bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman ihtiyacı oluşturması bakımından çok ciddi bir olumsuzluğa neden olacaktır. Bu yıl sanayicimiz açısından bir başka önemli stres kaynağı da enflasyondur. Sanayicilerin yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşaması hayli zordur. Enflasyon, toplumlar için de ekonomiler için de sanayiler için de istikrarlı bir durum değildir. Devletimiz de bizler de enflasyon mücadelesini kazanmak için çabalamalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmadığı da bilinen bir durumdur. Yurt dışından hammadde ithalatını azaltmanın yolu yine ilgili alanlarda sanayi yatırımlarının arttırılmasından geçmektedir. Hammadde üreten fabrikalara ihtiyacımız var. Bunun için devletimizin destekleri sanayici için önemlidir. 'Cesaret' Türk sanayicisinde vardır ve yatırım yapmayı sürdürecektir.